CF Max

Ciepłomierz mechaniczny CF Max

  • Stabilność charakterystyki metrologicznej
  • Dokładność pomiaru w szerokim zakresie przepływów
  • Mała strata ciśnienia
  • Odporność na pole magnetyczne
  • Odporność na zanieczyszczenia magnetyczne w wodzie
  • Interfejs umożliwiający oddzielne sprawdzenie przetworników przepływu
  • Możliwość montażu w niewielkiej przestrzeni
  • Moduł M-Bus + 4 wejścia impulsowe

Pobierz kartę katalogową