System zdalnego odczytu M-Bus

System zdalnego odczytu M-Bus

System zdalnego odczytu M-Bus określony normą PN-EN 1434-3, jest opartym na połączeniach kablowych systemem do przesyłania danych z liczników zużycia mediów .

  • Standard komputerowej transmisji danych zgodny z PN-EN 1434-3
  • Dostęp do danych bez potrzeby wchodzenia do mieszkania
  • Możliwość zdalnego diagnozowania błędów
  • Optymalizacja parametrów sieci poprzez stały dozór
  • Jednoczesny odczyt liczników umożliwiający dokonanie prawidłowych bilansów
  • Wyeliminowanie błędów powstających na skutek odczytywania i spisywania ręcznego
  • Niski koszt w realizacji do jakości

Pobierz kartę katalogową